Privacy statement

Privacy Statement

2e arts online is een service van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van 2e arts online vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden niet door Achmea gebruikt voor andere doeleinden dan het indienen van de aanvraag. 2e Arts Online deelt uw gegevens met de door u gekozen medisch specialist. Hier heeft u bij het indienen van de aanvraag toestemming voor gegeven. De algemene voorwaarden voor het gebruik van 2e Arts Online kunt u hier terug lezen. Uiteraard gebruiken wij uw NAW- gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Achmea, Postbus 444, 2300 AK LEIDEN.

Ons privacybeleid

Als Achmea Groep verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, de Regeling Zorgverzekering, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor zorgverzekeraars.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens

Indien u bij Achmea een aanvraag voor 2e arts online indient, hebben wij bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld om de vraag aan de medisch specialist zo zorgvuldig mogelijk te kunnen stellen. Deze gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt via de tool van 2e Arts Online.

Voor Achmea is het te allen tijde niet mogelijk om deze gezondheidsgegevens na het indienen van de aanvraag verder in te kunnen zien. De door u gekozen medisch specialist op de online tool is verantwoordelijk voor de juiste verdere verwerking van de medische gegevens. De gegevens die u bij Achmea heeft ingediend alsmede de verdere – niet voor Achmea inzichtelijke - medische gegevens van de medisch specialist worden niet langer bewaard dan tot 3 maanden na beantwoording van de zorgvraag.

Uw rechten

Wij houden graag uw NAW-gegevens actueel. Wilt u weten of alle NAW-gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw gegevens op te vragen bij Achmea, Postbus 444, 2300 AK LEIDEN. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser "cookies off" in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende wetgeving. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:

Postadres:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl